Sobota, 13 kwietnia 2024

Addict Behavior: What to Watch Out For

14 września 2022

Jeśli podejrzewasz, że ktoś kogo znasz lub kochasz używa, najbardziej wymownym znakiem tego jest jego zachowanie.

Kiedy potencjalni uzależnieni zaczynają przekraczać tę wyimaginowaną linię do pełnego uzależnienia, pojawia się wiele nagłych zmian w zachowaniu, na które należy zwrócić uwagę. Podczas gdy niektóre zmiany w zachowaniu mogą być bardzo oczywiste, inne mogą być nieco bardziej podprogowe.

Nie zalecamy szpiegowania ani węszenia, w większości przypadków uzależnienie ujawnia swoją brzydką głowę bez naruszania czyjejś prywatności. Z tym, że nigdy nie powiemy ci, co masz robić we własnej rodzinie.

Niezależnie od tego, jeśli masz swoje podejrzenia, to mamy umieścić razem kilka wizualizacji znaków ostrzegawczych w zmianie zachowania. Istnieje wiele innych znaków i ostrzeżeń dotyczących zachowania, na które należy zwrócić uwagę. Pracujemy nad pełną listą.

Te 3 zmiany w zachowaniu mogą być najbardziej wymowne.

Dostarczony do Ciebie przez:

Share this Image On Your Site

Prosimy o umieszczenie informacji o Sober Nation z tej grafiki.
’Your

Najczęstsze zachowania uzależnionych