Piątek, 14 czerwca 2024

Narkotyki miękkie a twarde - jakie różnice występują między tymi substancjami?

23 grudnia 2020

W świadomości społecznej funkcjonuje podział narkotyków na substancje miękkie i twarde. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w Polsce ma on charakter czysto umowny, czyli nie jest usankcjonowany prawnie.

Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje narkotyków?

Na wstępie wypada zaznaczyć, że określenia "miękkie" i "twarde" odnoszą się przede wszystkim do potencjału uzależniającego i szkodliwości danych substancji. Jedynym krajem europejskim, w którym taki podział ma charakter oficjalny, jest Holandia, znana ze swojego dość swobodnego podejścia do tematu substancji odurzających. 

Narkotyki miękkie i twarde - jakie kryteria należy brać pod uwagę przy klasyfikacji?

W związku z tym, że podział, o którym mowa ma charakter nieoficjalny, trudno jest wskazać na jednoznacznie trafne kryteria klasyfikacji narkotyków. Najczęściej pod uwagę bierze się możliwość wywołania uzależnienia o charakterze fizycznym i stopień szkodliwości danej substancji.

W pierwszym przypadku należy mieć na myśli stan, w którym u uzależnionego pojawiają się fizyczne symptomy wynikające z abstynencji, w tym:

  • drgawki mięśniowe,
  • wzmożona potliwość,
  • bóle w obszarze brzucha,
  • nudności,wymioty.

Jeżeli przyjmowanie danego narkotyku wywołuje takie skutki, należy go klasyfikować jako twardy.

Stopień szkodliwości danej substancji odnosi się do skutków krótko- i długoterminowych, wynikających z zażywania narkotyku. Substancje psychoaktywne, które w niewielkim stopniu wpływają na zmianę nastroju, zwykle są określane jako miękkie. Za twarde przyjęło się uważać te narkotyki, które wywołują trudne do przewidzenia reakcje, a w dłuższej perspektywie przyczyniają się do znacznego pogorszenia stanu zdrowia i wystąpienia szkód o charakterze społecznym u osoby, która je przyjmuje. 

Narkotyki twarde, czyli jakie?

Stworzenie listy wszystkich twardych narkotyków jest niezwykle trudne, co wynika nie tylko z umownego charakteru podziału, ale i z mnogości dostępnych w nielegalnym obrocie substancji odurzających. Wśród najbardziej szkodliwych, czyli o największym potencjale uzależniającym i wywołujące najpoważniejsze skutki długoterminowe, należy wskazać na opioidy, takie jak heroina, morfina, kodeina i opium. Na liście najniebezpieczniejszych twardych narkotyków powinna znaleźć się też amfetamina (i jej pochodne) oraz kokaina. Oba te narkotyki nie wywołują uzależnienia fizycznego, za to bardzo silnie uzależniają psychicznie. W dłuższej perspektywie, przyczyniają się do silnego wyniszczenia organizmu i wywołują poważne skutki społeczne.

Czym są narkotyki miękkie?

Narkotyki miękkie uznawane są za mniej szkodliwe. Nie należy jednak zapominać, że zażywanie tych substancji także nie pozostaje obojętne dla zdrowia, przeciwnie. Trzeba też wspomnieć o skutkach społecznych, będących następstwem uzależnienia psychicznego. W przypadku niektórych osób, miękkie substancje odurzające są czymś w rodzaju narkotyku wstępnego, który zachęca do sięgnięcia po mocniejsze środki. Na liście miękkich narkotyków trzeba umieścić przede wszystkim marihuanę i inne środki pochodzenia konopnego. Wiele osób traktuje tę substancję jako używkę do zażywania okazjonalnego, która nie powoduje wyraźnie negatywnych skutków. Naukowcy nie mają jednak wątpliwości, że długotrwałe przyjmowanie marihuany wpływa na spadek koncentracji, wywołuje spowolnienie intelektualne, problemy z zapamiętywaniem i logicznym myśleniem, a w niektórych przypadkach - przyczynia się do wystąpienia schizofrenii. Te skutki odczuwają jednak przede wszystkim te osoby, które po narkotyk sięgają często i regularnie.

Niektórzy za miękkie uznają też narkotyki halucynogenne - LSD, ecstasy i grzyby. Warto zaznaczyć, że o ile te środki nie wywołują uzależnienia fizycznego, to ich przyjmowanie może być bardzo niebezpieczne. Przykładowo, LSD może wywołać trwałe uszkodzenia mózgu, a już jednorazowa dawka może przyczynić się do wystąpienia psychozy.  

Zobacz także: Jakie są symptomy uzależnienia od narkotyków?